درخواست متا از دیگر شرکت های فناوری برای ساخت دنیای واقعیت مجازی متاورس

درخواست متا از دیگر شرکت های فناوری برای ساخت دنیای واقعیت مجازی متاورس

زاکربرگ به عنوان پایه گذار شرکت متا طی درخواستی از دیگر شرکت های فناوری به دنبال ساخت و تحول دنیای متاورس است. این شرکت قصد دارد در یک تلاش جهانی و ساخت یک دنیای جدید واقعیت مجازی باعث کاهش تاخیر در شبکه و افزایش سرعت آن شود.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، متا به تنهایی قادر به ساخت دنیای مجازی متاورس نخواهد بود. به همین دلیل در ساخت این دنیای مجازی به دیگر شرکت‌های فناوری نیز نیاز دارد. تغییر نام این شرکت نیز نشان دهنده چشم انداز آن و تحقق دنیای متاورس است.

طبق پست وبلاگی دن رابینوویتسیج، معاون ارتباطات متا، این شرکت به دنبال تحول متاورس و ایجاد پیشرفت های قابل توجه در پهنای باند متقارن و سرعت کلی شبکه است. دن رابینوویتسیج در این پست گفته است: در حال حاضر هیچ شرکتی به تنهایی امکان انجام چنین پیشرفت های قابل توجهی را نخواهد داشت. به همین دلیل به تلاشی جهانی برای ایجاد متاورس نیاز داریم. به همین دلیل از شرکای خود درخواست می کنیم تا در این زمینه همکاری‌های لازم را با ما انجام دهند.

متا با هدف تسریع در نوآوری‌های متاورس با یک مرکز نوآوری در مادرید اسپانیا به نام تله فونیکا همکاری می کند. مارک زاکربرگ نیز در این مورد گفته است: به دلیل گذر از دوره کنونی و ورود به متاورس نیازمند پیشرفت های عظیم در شبکه اتصال هستیم تا بتوانیم حس واقعی حضور را در دنیای مجازی با عینک های هوشمند و هدست های واقعیت مجازی ارائه کنیم. این پیشرفت ها بزرگتر از تغییراتی است که تاکنون دیده ایم. بنظر میرسد موضوع اصلی سخنان مارک زاکربرگ در مورد صبوری برای تحقق دنیای متاورس در آینده است.