دانشمندان در مورد انتشار هیدروژن و نقش آن در گرمایش زمین نسبت به دی اکسیدکربن هشدار دادند

دانشمندان در مورد انتشار هیدروژن و نقش آن در گرمایش زمین نسبت به دی اکسیدکربن هشدار دادند

تحقیقات اخیر دانشمندان نشان میدهد در صورت استفاده بدون ملاحظه از هیدروژن خطر آن در گرمایش زمین نسبت به دی اکسید کربن بیشتر بوده به طوری که می‌تواند ۱۱ برابر بیشتر از CO2 باعث گرمایش زمین شود.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، تاکنون برای مقابله با انتشار دی اکسید کربن از هیدروژن استفاده شده بود. اما به نظر می رسد استفاده بدون ملاحظه از آن می تواند خطرناک باشد. در صورت وارد شدن مستقیم این گاز به اتمسفر و ترکیب آن با گازها و بخارات دیگر اثرات گرمایشی آن نسبت به دی اکسید کربن ۱۱ برابر بیشتر خواهد شد.

محققان بخش پژوهش دولت بریتانیا در بررسی های اخیر متوجه شدند در زمان کنونی هیدروژن می تواند دو برابر بیشتر از میزان قبل پتانسیل گرمایش جهانی داشته باشد. طبق توضیحات این محققان در یک دوره زمانی ۱۰۰ ساله وجود هیدروژن در جو زمین یازده برابر بیشتر از دی اکسید کربن باعث گرمایش خواهد شد. در حال حاضر متان و دی اکسید کربن دو گاز مهم در آسیب به زمین هستند. به طوری که متان ۸۰ برابر بیشتر از دی اکسید کربن در گرمایش زمین نقش دارد و از طرفی دی‌اکسیدکربن نیز می‌تواند بیشتر از متان در هوا باقی بماند. اما هیدروژن با افزایش غلظت اوزون تروپوسفری می تواند آن ها را خنثی کرده اما با تقویت اثر اجبار تابشی باعث افزایش دما نیز خواهد شد. از این گزارش می توان نتیجه گیری کرد اگرچه مزایای کاهش انتشار دی اکسید کربن بیشتر از نشت هیدروژن است اما در استفاده از هیدروژن به عنوان برنامه اقتصاد هیدروژن باید کنترل بیشتری داشت.