دانشمندان برای اولین بار از خاک ماه برای پرورش گیاه استفاده کردند

دانشمندان برای اولین بار از خاک ماه برای پرورش گیاه استفاده کردند

دانشمندان برای اولین بار در خاک ماه دانه های گیاه مقاوم آرابیدوپسیس را قرار داده و موفق به پرورش این گیاه شدند.

به گزارش سرویس اخبار فناوری تکنا،  محققانی از دانشگاه فلوریدا با هدف دسترسی فضانوردان به منابع غذایی در ماموریت های طولانی از خاک ماه برای پرورش گیاه استفاده کردند. آنها در این آزمایش از ناسا درخواست کردند تا نمونه سنگ های جمع آوری شده از مناطق مختلف ماه را در اختیار داشته باشند. در این آزمایش از دانه های گیاه آرابیدوپسیس استفاده شده است. در این آزمایش با وجود غنی نبودن سنگ ماه از مواد مغذی تنها دو روز پس از کاشت شاخه های سبز رنگی ظاهر شد. اگرچه این محققان پس از چند روز از کاشت متوجه شدند اندازه این گیاهان نسبت به زمانی که در خاک زمین رشد می کند سالم نبوده و رشد آن ها بسیار آهسته و با ریشه های کوتاه تری انجام می شود.

میزان رشد نیز از هفته دوم به بعد بسیار کاهش یافت و در برگ های کوتاه قد این گیاهان رنگدانه های مایل به قرمز دیده شد. در روز بیستم نیز این دانشمندان RNA این گیاه را مورد مطالعه قرار دادند. ریبونوکلئیک اسید نوعی است که در تمام سلول های زنده یافت می شود. نتیجه این آزمایش نشان داد این گیاه نسبت به محیط رشد خود واکنش نشان داده و دچار تنش در رشد شده است. به گفته این محققان خاک ماه شامل دانه های دارای لبه های تیز است که امکان تنفس را برای ریشه گیاه با مشکل مواجه می‌کند. رشد دو نمونه گیاه دیگر نیز نشان داد کیفیت خاک ماه بسیار متفاوت است. این آزمایش با کاشت گیاهان دیگر و میزان پاسخ آنها به شرایط جدید ادامه خواهد داشت.