دانشمندان با یافته جدید کاوشگر کنجکاوی یک قدم به کشف حیات در مریخ نزدیک شدند

دانشمندان با یافته جدید کاوشگر کنجکاوی یک قدم به کشف حیات در مریخ نزدیک شدند

داده های مریخ نورد کنجکاوی به دانشمندان اجازه داد تا مقدار کربن آلی کل در صخره های سیاره سرخ را اندازه‌گیری کنند. اندازه گیری این کربن مقادیر خوبی را نشان می دهد و از آنجایی که این عنصر در مولکول های حیات نقش مهمی را بازی می کند دانشمندان به وجود حیات در مریخ امیدوار شدند.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، مقدار کربن آلی کل در صخره های مریخ نشان از وجود حیات در مریخ دارد. جنیفر استرن ار مرکز پروازهای فضایی گودارد در مورد آن می گوید: با استفاده از کربن آلی کل می توان مقدار ماده اولیه در شیمی پروبیوتیک و زیست بالقوه را در این سیاره اندازه گیری کرد.

طبق یافته های ما اکنون در این منطقه حدود ۲۰۰ تا ۲۷۳ بخش بر میلیون کربن آلی وجود دارد. این در حالی است که این مقدار در بخش هایی از بیابان آتاکاما در آمریکای جنوبی به عنوان نقطه کم حیات زمین نیز وجود ندارد. کربن آلی یا کربن متصل به یک اتم هیدروژن یک مولکول عالی محسوب می‌شود که توسط اشکال مختلف حیات اساسی مورد استفاده قرار می گیرد.

پیش از این نیز اطلاعاتی در مورد ترکیبات خاص یا بخشی از کربن صخره ها توسط دانشمندان جمع آوری شده بود. اما اندازه گیری مقدار کم کل کربن آلی در صخره ها توسط کنجکاوی انجام گرفت. با وجودیکه مریخ اکنون خالی از حیات است، اما شواهد نشان می دهد احتمالا میلیاردها سال قبل در این سیاره شرایط اقلیمی مشابه زمین وجود داشته است. این شرایط شامل اتمسفر غلیظ تر و وجود آب مایع در رودخانه ها و دریاهاست. به عقیده دانشمندان ترکیباتی مانند کربن آلی در حیات مریخی وجود داشته است و با این کشف احتمالاً یک قدم به تئوری وجود حیات در مریخ نزدیک شده اند.