دانشمندان افزایش دمای کره زمین را سبب انقراض دسته جمعی اقیانوس ها می دانند

دانشمندان افزایش دمای کره زمین را سبب انقراض دسته جمعی اقیانوس ها می دانند

دانشمندان در مورد انقراض دسته جمعی اقیانوسها طی ۲۵۰ میلیون سال آینده در اثر افزایش دمای کره زمین هشدار دادند. آنها می‌گویند در صورت عدم مهار انتشار گازهای گلخانه ای در آینده احتمالاً شاهد انقراض دسته جمعی اقیانوس ها خواهیم بود.

به گزارش سرویس اخبار فناوری تکنا، زمین پس از گذر از پنج رویداد انقراضی از زمان بدو تولد تا کنون ممکن است به سمت یک انقراض دیگر یعنی نابودی اقیانوس ها برود. در صورتی که تغییرات آب و هوایی کنونی مهار نشود این هشدار می تواند بسیار جدی باشد. طبق تحقیقات اخیر محققان دانشگاه پرینستون تا پایان قرن حدود ۵ درجه سانتیگراد به دمای زمین افزوده خواهد شد. سپس در ادامه آن و حدود ۲۵۰ میلیون سال دیگر به طور حجم انقراض دسته جمعی رخ می دهد که از آن به عنوان مرگ بزرگ در پایان دوره پرمین یاد می کنند.

در این رخداد حدود ۹۰ درصد از حیات اقیانوس ها نیز از بین خواهد رفت. دلیل آن نیز افزایش دمای اقیانوس ها و کاهش اکسیژن محلول در آب است. به همین دلیل حیوانات به سمت قطب مهاجرت خواهند کرد و در صورت عدم موفقیت در گرمای قطب جان می دهند. از طرفی حیوانات مربوط به نواحی قطبی نیز در اثر ذوب شدن یخ ها رو به انقراض رفته و جان خود را از دست میدهند.

البته دانشمندان معتقدند در صورتی که در مورد تغییرات اقلیمی چاره ای اندیشیده شود و گرمایش زمین کمتر از دو درجه افزایش پیدا کند می توان تا حدود ۷۰ درصد از این انقراض جلوگیری کرد. برخی از جانداران دریایی مخصوصاً گونه های رو به انقراض به محافظت بیشتری نیاز دارند. در این صورت است که می‌توان از یک نابودی گسترده دریایی جلوگیری کرد. این محققان در مطالعه خود از دو نوع مدل سازی استفاده کردند.

به گفته دانشمندان انتخاب های انسان میتواند آینده زمین و گونه های زنده موجود در آن را تغییر دهد. با توجه به هشدار های اخیر و نزدیک شدن زمین به نابودی دسته جمعی نیاز به چاره اندیشی در آینده ای نزدیک خواهد بود.