دانشمندان ادعا می کنند تشکیل قاره ها بر اثر برخورد یک شهاب سنگ غول پیکر بوده است

دانشمندان ادعا می کنند تشکیل قاره ها بر اثر برخورد یک شهاب سنگ غول پیکر بوده است

گروهی از دانشمندان استرالیایی مدعی شدند قاره ها در کره زمین در اثر برخورد یک شهاب سنگ عظیم ایجاد شده است.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، دانشمندان استرالیایی سنگهای منطقه‌ای در استارلیا به عنوان بهترین پوسته زمین را بررسی کردند و پس از آن مدعی شدند تشکیل قاره های زمین در اثر برخورد شهاب سنگ عظیم ایجاد شده است. اگرچه نحوه شکل گیری و تکامل قاره ها در زمین هنوز به طور کامل شناخته شده نیست. اما همه ما میمی‌دانیم که پیش از این تمامی خشکی روی زمین به صورت یک ابر قاره بزرگ بوده است.

اکنون این دانشمندان ادعا می کنند تشکیل قاره ها در اثر برخورد یک شهاب سنگ بزرگ ایجاد شده است. دانشمندان دانشگاه کورتین استرالیا برای این ادعا بلورهای کوچک زیرکن سنگ های مناطق استرالیای غربی به نامPilbara Craton  را مورد بررسی قرار دادند. این منطقه به عنوان بهترین پوسته زمین نیز شناخته می شود. به طوری که در آن میتوان شواهدی نیز از برخورد شهاب سنگ های باستانی پیدا کرد.

تیم جانسون زمین شناس دانشگاه کورتین در این مورد می گوید: با بررسی ترکیب ایزوتوپ های اکسیژن در این کریستال ها متوجه شدیم فرایندی از بالا به پایین با کمک ذوب سنگ ها در نزدیکی سطح آغاز و به همین ترتیب عمیق تر شده است که نشان دهنده اثر زمین شناسی برخورد شهاب سنگ های غول پیکر است. وی در ادامه می گوید شواهد محکمی در تحقیقات اولیه آنها وجود دارد که نشان می دهد حادثه برخورد شهاب سنگ های غول پیکر فرایندهایی را با هدف تشکیل قاره ها ایجاد کرده است. این اتفاق بعدها به‌عنوان مسئول انقراض دایناسورها نیز شناخته شد که البته تشکیل قاره ها پیش از آن و میلیاردها سال قبل اتفاق افتاده است.

آنها ۲۶ نمونه سنگ حاوی قطعات زیرکن را در این منطقه بررسی کردند. به گفته این دانشمندان تعداد شهاب سنگهای برخورد کرده به زمین در آن زمان بسیار زیاد و بسیار بیشتر از تعداد قاره ها بوده است اما تنها بزرگترین آنها میتوانسته به دلیل داشتن گرمای کافی چنین فرآیندی را به وجود آورد.