حرکات چهره نمی تواند احساسات فرد را به دیگران منتقل کند

حرکات چهره نمی تواند احساسات فرد را به دیگران منتقل کند

محققان معتقدند مردم جهان می‌توانند از طریق حالات صورت احساسات خود مانند لبخند زدن، اخم کردن یا عصبانیت را پنهان کنند.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، دانشمندان با استناد به مطالعه های گذشته و کنونی عقیده دارند برخی حالات صورت مانند لبخند، اخم و یا غیره همگی تظاهرات چهره افراد است که برای پنهان کردن احساسات به کار میرود. همانند آنچه چارلز داروین در سال ۱۸۷۲ در کتاب بیان احساسات در انسان و حیوانات گفته است و چنین موضوعی در آن حمایت شده است واکنش ها برای بیان احساسات برای تکامل بشر بوده و نمی تواند حقیقت درونی آنها را بیان کند.

این دانشمندان معتقدند شواهدی وجود دارد که نشان می دهد حرکات صورت نسبت به واکنش آنها به احساسات مختلف متفاوت است و این واکنش معنای حقیقی همان احساسات است. به عنوان مثال یک فرد برای اعلام نفرت در هنگام نقشه کشیدن برای دشمن نیز ممکن است لبخند بزند و یا با شنیدن خبر خوب بغض کند که آن نیز از خوشحالی است.

آماندو دوشن پزشک فرانسوی در قرن نوزدهم در تحقیقات خود از تحریک ماهیچه های صورت به صورت الکتریکی و عکسبرداری از انقباض آنها استفاده می کرد. پس از آن نیز داروین از این عکس ها در کتابهای خود برای نشان دادن احساسات و ادراکات صورت استفاده کرد. به گفته داروین این احساسات در ذات انسان قرار گرفته و حرکات صورت نیز نوعی سیستم سیگنال دهنده محسوب می شود که می توان از طریق آن وضعیت عاطفی شخص را مشخص کرد. اما اکنون اسناد دیگری وجود دارد که نشان می‌دهد داروین در این مورد اشتباه کرده است.

در واقع افراد قادر هستند احساس خاص را به شیوه های مختلفی نشان دهند. دانشمندان در تحلیل های اخیر که روی حرکات صورت در زمان بروز احساسات افراد انجام شده دریافتند افرادی که هنگام عصبانیت اخم می کنند تنها ۳۵ درصد هستند. زیرا این حرکت صورت تنها به خشم مربوط نیست و می تواند به دلایل دیگری نیز انجام گیرد. بعضی افراد در زمان تمرکز و درد جسمانی نیز اخم می کنند. از طرفی همین حرکات برای احساسات دیگر نیز مورد مطالعه قرار گرفت. با توجه به این داده ها می توان نتیجه گرفت که سیستم هوش مصنوعی احساسات نیز نمی تواند احساسات واقعی را تشخیص دهد. زیرا آن‌ها نیز تنها حرکات ماهیچه های صورت و سیگنال های فیزیکی آن را دریافت می کنند اما نمیتوانند دلیل روانی پشت آن را تشخیص دهند.