اخترشناسان یک سیاره فراخورشیدی با احتمال وجود مولکول های حیات کشف کردند

اخترشناسان یک سیاره فراخورشیدی با احتمال وجود مولکول های حیات کشف کردند

سیاره فراخورشیدی تازه کشف شده احتمالاً میتواند میزبان مولکول های حیات باشد. این سیاره به دور یک ستاره کوتوله قرمز می چرخد و دانشمندان احتمال میدهند مواد تشکیل دهنده آن شامل مولکول های حیات هستند.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، محققان سیاره فراخورشیدی تازه کشف شده را از طریق برنامه IRD (IRD-SSP) پیدا کردند. اکنون آنها به دنبال حل پرسش هایی مانند وجود حیات در سیاراتی که به دور ستارگان کم جرم میچرخند خواهند بود. این سیاره تازه کشف شده به نام Ross508b در حال چرخش به دور ستاره منظومه در یک مدار بیضوی است. جرم آن نیز تقریباً ۴ برابر زمین است و با ستاره خود در فاصله کمی قرار گرفته است.

اختر شناسان برای کشف این سیاره از تکنیک های فروسرخ استفاده کردند. وجود فاصله کم بین این سیاره و ستاره خود باعث می شود تا این سیاره در زمان گذر از کنار ستاره خود در مدار بیضوی از نظر شرایط جوی برای سکونت مناسب شود. بنابراین امکان دارد برخی مواد کلیدی حیات نیز در آن وجود داشته باشد.

به همین دلیل اخترشناسان تلاش خواهند کرد تا بتوانند مطالعات خود را درمورد این سیاره افزایش دهند. یکی دیگر از بررسی های دانشمندان در مورد این سیاره دانستن دمای سطح یک ستاره کم جرم مانند کوتوله قرمز است که آیا این دما اجازه وجود آب مایع را خواهد داد یا خیر. کشف آب مایع در یک سیاره فراخورشیدی به عنوان اجزای اصلی حیات بسیار مهم است. همچنین در این کشف از تکنیک طول موج فروسرخ استفاده شده است که می تواند از نکات حائز اهمیت محسوب شود.