جیمز وب در حال نشان دادن کهکشان جدیدی در اعماق کیهان اولیه است

جیمز وب در حال نشان دادن کهکشان جدیدی در اعماق کیهان اولیه است

به گفته دانشمندان جیمز وب اکنون کهکشان های جدیدی را در اعماق کیهان مورد هدف قرار داده است. این کهکشان ها پیش از این هرگز توسط ستاره شناسان دیده نشده است.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، ستاره شناسان تلسکوپ جیمز وب را به سمت یک جرم جدید قرار داده اند. این جسم بسیار دور برای بررسی به سفر به آن سوی زمان نیاز دارد. همچنین برای مشاهده آن باید به گذشته نگاه کرد.

دن کو، از موسسه علوم تلسکوپ فضایی، پیش از این جرم مورد نظر را با کمک تلسکوپ هابل و در حدود ده سال پیش مشاهده کرده بود. وی در مورد آن گفته است : جرم شناسایی شده بسیار کوچک است و می توان گفت یک کهکشان کوچک در ۴۰۰ میلیون سال در زمان آغاز کیهان حضور داشته است.

اکنون تلسکوپ فضایی جیمز وب با قدرتی ۱۰۰ برابر بیشتر از هابل به این جرم خیره شده است. با مقایسه داده های این تلسکوپ قدرتمند داده های جدیدی از این کهکشان قدیمی کشف شده است.

هردو تلسکوپ با کمک عدسی گرانشی می توانند تصاویر کهکشان های دور دست را که به سمت ما منعکس شده اند، ایجاد کنند. هنوز دانشمندان در مورد اینکه آنچه در تصاویر وجود دارد مربوط به دو کهکشان است یا دو دسته از ستاره ها در یک کهکشان مطمئنم نیستند. اما به گفته کو جیمز وب برای پاسخ به چنین سوالاتی ساخته شده است.

احتمالا جیمز وب می تواند کهکشان های مربوط به آغاز جهان را نیز نشان دهد. بدین ترتیب امکان گردآوری تاریخچه ۴۰۰ میلیون سال نخست که در حال حاضر گم شده است، بوجود می آید.