جیمز وب تصاویری از قدیمی ترین کهکشان پس از مه بانگ به ثبت رساند

جیمز وب تصاویری از قدیمی ترین کهکشان پس از مه بانگ به ثبت رساند

جیمز وب تصاویری از کهکشانی متعلق به ۳۵۰ میلیون سال پس از مه بانگ به ثبت رساند. این کهکشان قدیمی ترین کهکشان مشاهده شده بسر محسوب میشود.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، با مشاهده قدیمی ترین کهکشانی که تاکنون بشر دیده فصل دیگری از نجوم توسط جیمز وب آغاز شده است. کهکشان کشف شده در کنار دیگر کهکشان های قدیمی وجود دارد، اما بسیار درخشان تر از آنهاست و به نظر می رسد حدود ۱۰۰ میلیون سال پس از مه بانگ شکل گیری آن آغاز شده باشد.

منظومه های ستاره ای در تصاویر وب به شکل یک لکه نارنجی کم رنگ دیده میشود. این تصاویر با کمک دوربین مادون قرمز جیمز وب ثبت شدند. محققان این مطالعه به رهبری موسسه ملی اخترفیزیک در رم در مورد این کهکشان گفته اند کشف آن همانند یک کشور کشف نشده است که در میان کهکشان های اولیه پنهان بود.

کهکشانهای کشف شده بسیار کوچکتر از کهکشان راه شیری هستند اما از آن بالغ ترند. گارت ایلینورث، از دانشگاه کالیفرنیا که در این پژوهش حضور داشت می گوید: احتمالا این کهکشان ها جرم بسیار کمی دارند و جمعیت ستاره ای آنها نیز کمتر است. اما این تنها یک نظریه خواهد بود.

در صورت صحت اطلاعات بدست آمده احتمالا ستارگان این منظومه نیز نخستین ستارگان متولد شده هستند که مواد اولیه تشکیل دهنده آنها همان هیدروژن و هلیوم است. زیرا پیش از همجوشی دیگر ستارگان و اضافه شدن دیگر مواد سنگین تر به فضا ایجاد شده اند. وب بر اساس طیف های فروسرخ این کهکشان ها می تواند فاصله این دو کهکشان را بصورت تقریبی محاسبه کند‌. طیف سنجی ثانویه نیز چگونگی کشیده شدن نور در حال انبساط را نیز نشان می دهد.