تکنیک جدید تصویربرداری با کمک هوش مصنوعی نقاط کور را به انسان نشان می دهد

تکنیک جدید تصویربرداری با کمک هوش مصنوعی نقاط کور را به انسان نشان می دهد

محققان تکنیک جدیدی را با ترکیب هوش مصنوعی ایجاد کرده اند که به وسیله آن دیدن نقاط کور و گوشه و کنار امکان پذیر خواهد شد.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، تکنیک جدید تصویربرداری شبح وار با ترکیب بینایی انسان و هوش مصنوعی دیدن نقاط کور را ممکن میکند. تکنیک جدید محققان به انسان عادی کمک می کند تا با کمک هوش مصنوعی اشیا پنهان را مشاهده کنند. محققانی از دانشگاه گلاسکو تکنیک تصویربرداری شبح وار را ارائه کرده اند که از طریق آن می توان با کمک امواج مغزی فرد که در اثر نور پراکنده شده از دیوار ایجاد می شود شی قرار گرفته در گوشه را شناسایی کند. این فناوری به بخشی از یک فناوری جدید دیگر به نام تصویربرداری غیر خط دید مربوط است که در آن امکان مشاهده اشیای پنهان شده توسط موانع فراهم می شود.

پیش از این برای شناسایی اجسام از تابش نور لیزر روی سطح و رمزگشایی نور برگشتی با کمک الگوریتم ها توسط حسگر دوربین استفاده میشد. اما اکنون محققان چشم انسان را جایگزین دوربین کردند. آزمایشی که به منظور نمایش این فناوری انجام شد به گونه‌ای بود که در آن نور یک پروژکتور از میان یک جسم پنهان تابیده شود.

این جسم یک برش مقوا به همراه یک حرف لاتین روی آن بوده است. در این حالت چشم انسان فقط می تواند نور پراکنده روی دیوار سفید را ببیند که برای تشخیص جسم کمک نخواهد کرد. در این جا می توان از هوش مصنوعی کمک گرفت. برای خواندن سیگنال های قشر بینایی فرد از یک کلاه ثبت نوار مغزی استفاده شد. سیگنالهای مغزی نیز به همراه الگوریتم های هوش مصنوعی به یک لپتاپ وارد شدند تا بتوان نور پراکنده را رمزگشایی کرد و سپس شی پنهان شده نیز شناسایی شود. بناابراین با این روش الگوریتم می‌تواند تصویری صحیح برای تجسم کردن آن نور ارائه کند.