تماشای کهکشان های اولیه توسط جیمز وب و انقلاب علم کیهان شناسی

تماشای کهکشان های اولیه توسط جیمز وب و انقلاب علم کیهان شناسی

بسیاری از تصاویر ثبت شده توسط جیمز وب باعث شگفتی ستاره شناسان شد. اکنون ستاره شناسان معتقدند داده های بدست آمده از این تلسکوپ می تواند باعث انقلاب کیهان شناسی شود.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، روهان نایدو فردیست که برای اولین بار توانست با کمک الگوریتم خود کهکشانی را پیدا کند که باعث تحول کیهان شناسی خواهد شد. وی با بررسی دقیقتر متوجه شد این کهکشان یکی از کهکشان های قدیمی است که قدمت آن به ۳۰۰ میلیون سال پس از انفجار برمیگردد.

جیمز وب توانست در همان ابتدای کار قدرت خود را نشان دهد. تنها چند دقیقه پس از ارسال داده های جیمز وب نیز کهکشان نورد نظر کشف شد. جیمز وب با قرارگیری در فاصله ۱.۵ میلیون کیلومتری از زمین می تواند با کمک تجهیزات پیشرفته تحولاتی را در کیهان شناسی ایجاد کند.

مکاشفات کنونی جیمز وب می تواند آغاز راه جدیدی در کیهان شناسی محسوب شود که نه تنها داده های مربوط به دوره های کهکشان های دور را ارائه می کند می تواند تکمیل کننده اطلاعاتی در رابطه با کهکشان راه شیری باشد. به گفته مارک مک کاگرین این ماشین ها برای رکوردشکنی ساخته می شوند نه برای تأیید اطلاعات قبلی.