تغییر اتصالات مغز فضانوردان در محیط غیر عادی فضا

تغییر اتصالات مغز فضانوردان در محیط غیر عادی فضا

طبق تحقیقات اخیر به دلیل قرارگیری طولانی مدت فضانوردان در محیط غیر عادی فضا مغز این افراد اتصالات خود را تغییر می دهد تا سازگاری مناسبی ایجاد شود.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، مغز فضانوردان ساکن ایستگاه فضایی به دلیل حضور طولانی مدت در این فضا به نحوی تغییر اتصالات داده تا بتواند سازگاری پیدا کند. تحقیقات انجام گرفته با کمک دانشگاه آنتورپ بلژیک روی مغز فضانوردان روسی که حدود ۱۷۲ روز در محیط فضا حضور داشتند این تغییرات را نشان می دهد.

در حالت عادی ساختار و عملکرد مغز در طول زندگی با تغییرات همراه است. اما این محققان بیان می کنند که پروازهای فضایی می تواند تغییرات خاصی بر مغز فضانوردان داشته باشد. این تغییرات کوچک در مسیر ماده سفید مغز همانند بخش حسی، حرکتی که حواس، حرکت و پردازش را کنترل می کند به وجود می آید. به گفته این گروه از محققان به دلیل اکتشاف فضایی و سفرهای طولانی مدت و ماندگاری در مدار نیاز است تا اثرات پروازهای فضایی بر مغز مورد بررسی قرار بگیرد. پیش از این نیز تحقیقاتی در زمینه تغییر شکل و عملکرد مغز در پروازهای فضایی و پتانسیل ایجاد آن انجام شده بود.

به گفته دکتر فلوریس وویتس در این بررسی ماده سفید مغز که کانال ارتباطی مغز و ماده خاکستری محسوب می‌شود با تغییر شکل همراه خواهد بود.

در این مطالعه برای اولین بار تغییرات ساختار مغز پس از سفرهای فضایی بررسی شده است و از تکنیک تصویربرداری فیبرتراکتو گرافی نیز استفاده شد. فضانوردان پس از سفر مورد اسکن ام آر آی دیفیوژن قرار گرفتند و ساختار مغز آنها قبل و بعد از سفر به طور کامل طی ۸ اسکن بررسی شد. در این مقاله عنوان شد که مغز این فضانوردان در چندین بخش حرکتی و در اتصالات عصبی دچار تغییرات شده بود.