تغییرات اقلیمی به گسترش سریع بیابان ها در آسیای مرکزی منجر شد

تغییرات اقلیمی به گسترش سریع بیابان ها در آسیای مرکزی منجر شد

تحقیقات اخیر نشان می دهد طی سالهای اخیر در اثر تغییرات اقلیمی و افزایش دمای جهانی گسترش بخش هایی از آسیای مرکزی به صورت اقلیم های بیابانی افزایش پیدا کرده است. مطالعه ای که اخیرا انجام شد نشان می دهد ۳۵ سال گذشته دمای هوا در بخش هایی از آسیای مرکزی مانند چین ازبکستان قرقیزستان رو به افزایش بوده است.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، به دلیل وجود اقلیم خشک و بارندگی کم در بیش از ۶۰ درصد آسیای مرکزی این ناحیه آسیب پذیری بیشتری در برابر افزایش دما دارد. بدین ترتیب خطر خشکسالی نیز بیشتر خواهد بود. کی هو از نویسندگان این مطالعه و دانشمند اقلیم شناس از لینکلن می گوید: تاکنون گزارش‌های متعددی در مورد پژوهش تغییر در میانگین دما و بارندگی در بخش هایی از آسیای مرکزی ارائه شده است. اما ساکنان منطقه اطلاعات محدودی را دریافت کردند.

در مناطق کوهستانی مانند رشته کوه تیان شان در شمال غربی چین اما وضعیت متفاوتی ایجاد شده است. افزایش دما باعث بارندگی بیشتر در این بخش بوده است. به طوری که این افزایش بارش یخ های بیشتری را در ارتفاعات ذوب کرده است. در نتیجه سرعت کوچک شدن یخچال های طبیعی نیز افزایش یافته است. به گفته تروی استرنبرگ جغرافیدان دانشگاه آکسفورد در نتیجه کاهش برف در این منطقه دیگر یخچال های آسیای مرکزی جایگزینی نخواهند داشت و این بدین معنی است که در آینده آب کمتری نیز برای انسان ها و محصولات کشاورزی وجود دارد.