تصویر جدید مشتری می تواند در کشف حیات فرازمینی کمک کند

تصویر جدید مشتری می تواند در کشف حیات فرازمینی کمک کند

دانشمندان اخیرا تصویر عجیبی از سیاره مشتری منتشر کردند که به گفته آنان می تواند در کشف حیات فرازمینی موثر باشد.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، دانشمندان با مشاهده تصویر ثبت شده از سیاره مشتری بر این باورند که این سیاره می تواند به آنها در شناسایی سیارات مشابه زمین که به دور ستاره خود می چرخند، کمک کند. این تصویر توسط تلسکوپ کک ثبت شده است و به گفته محققان می تواند باعث دگرگونی کشف حیات فرا زمینی شود.

ستاره شناسان برای کشفیات خود از نور استفاده می کنند. آنها با کمک یک طیف سنج نور را از یک جرم در یک طیف گسترش داده و پراکنده می کنند. با این کار می توانند کارها و مواد شیمیایی موجود در ستارگان و سیارات را شناسایی کنند. این کشف به نوعی نشان دهنده اثرات حیات و نشانه های زیستی روی سطح آن سیاره باشد.

به گفته دانشمندان از از هر پنج ستاره مشابه خورشید یک ستاره دارای سیاره ای مشابه زمین و قابل سکونت است. به دلیل وجود گرما نیز آب روی سطح آن بصورت مایع جریان دارد.

سری یه، دانشمند پروژه تلسکوپ کک می گوید: ما نخستین نسلی هستیم که میتوانیم سیارات همجوار را به درستی درک کنیم. در آینده نیز طیف های تلسکوپ جدید با هدف کشف سیارات فرا خورشیدی جدید از اثر داپلر استفاده خواهند کرد. یک ستاره با حرکت خود نشان دهنده کشش گرانشی سیارات اطراف خود است زیرا همگی آنها در حال چرخیدن به دور یک جرم دور از مرکز ستاره هستند.

سیاره یاب کک برای استنباط جرم و چگالی سیارات در حال گردش به دنبال لرزش ستاره ای خواهد بود. دستگاه جدید ستاره شناسان ستاره های در حال حرکت با سرعت سی سانتی متر در ثانیه را شناسایی کند.