تصویر اخیر مشتری سایه قمر آن را روی این سیاره نشان می دهد

تصویر اخیر مشتری سایه قمر آن را روی این سیاره نشان می دهد

به تازگی تصویر جدیدی از سیاره مشتری ثبت شده که در آن سایه قمر این سیاره نیز روی آن مشخص است.

به گزارش سرویس اخبار نجوم و هوافضا تکنا، تصاویر اخیر ثبت شده توسط فضاپیمای جونو ناسا که برای چهلمین بار از نزدیکی سیاره مشتری میگذشت نشان می دهد تصویر سایه قمر گانیمد مربوط به مشتری روی این سیاره قرار گرفته است. به طوری که در تصاویر به طور واضح سایه بزرگ گانیمد در سمت چپ این سیاره مشاهده می‌شود.

توماس توموپولوس، با کمک داده های خام ابزار جونوکم JunoCam و رنگ تقویت شده توانست این تصاویر را بسازد. تصویر خام گرفته شده توسط فضاپیمای جونو از فاصله ۷۱ هزار کیلومتری مشتری بوده است. در آن زمان گانیمد نیز ۱۵ برابر دورتر از این فضاپیما نسبت به مشتری قرار داشته است.

چهار قمر اصلی مشتری به نام های آیو، اروپا، گانیمد و کالیستو در مداری نزدیک به صفحه مداری این سیاره در حال حرکت هستند. به همین دلیل معمولاً سایه‌های آنها نیز روی این سیاره قرار می گیرند. این فضاپیما نیز توانسته از نزدیک این تصاویر را تهیه کند. به همین دلیل سایه این قمر بزرگتر از معمول به نظر می‌رسد.

نزدیکترین پرواز فضاپیمای جونو آخر سال جاری خواهد بود که از کنار قمر اروپا می گذرد. همچنین در این زمان با استفاده از ابزارهای علمی کاوشگر ناسا می توان علاوه بر ثبت تصاویر مطالعات دقیقی نیز روی این قمر انجام داد.