تبدیل آب به دو مایع مختلف در دمای پائین

تبدیل آب به دو مایع مختلف در دمای پائین

مطالعات جدید نشان می دهد آب می‌تواند در دمای پایین به دو مایع مختلف تبدیل شود.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، محققانی از دانشگاه بیرمنگام انگلیس با همکاری دانشگاه ساپینزا ایتالیا مطالعه جدیدی را انجام داده اند که نشان می دهد آب در دمای پایین به دو مایع مختلف تبدیل می شود. این دو مایع در واقع از نظر تراکم با یکدیگر تفاوت دارند. برای اولین بار حدود ۳۰ سال پیش محققان دانشگاه بوستون انتقال فاز در آب را مطرح کرده بودند. البته این انتقال فاز با توجه به تبدیل شدن مایع به یخ در دمای پایین با چالش‌هایی مواجه بوده است. به همین دلیل مطالعه کنونی می تواند تاییدی برای فرضیه انتقال فاز مایع به مایع در آب باشد.

محققان با استفاده از شبیه ساز های رایانه‌ای توانستند تفاوت این دو مایع را در حد میکروسکوپی پیدا کنند. طبق آنچه محققان می گویند مولکول های آب در مایع با چگالی بالا همانند یک گره سه حلقه ای با یک پیوند دو حلقه ای دیده می شود که می‌توان نتیجه گرفت این مولکول ها در هم پیچیده هستند. اما در مولکول های موجود در مایع با چگالی کم حلقه های ساده دیده می شود که حالت گره خوردگی ندارد.

آندریاس نئوفیتو، دانشجوی دکترای دانشگاه بیرمنگام در این مورد می گوید: با این مطالعه برداشت تازه ای از یک مسئله تحقیقاتی ۳۰ ساله انجام شد و ما قصد داریم این موضوع را ادامه دهیم. در این شبیه سازی محققان نیز ابتدا از یک مدل کلوئیدی آب و سپس دو مدل مولکولی آب استفاده کردند. ذرات کلوئیدی می تواند نسبت به یک مولکول آب ۱۰۰۰ برابر بزرگتر باشد به همین دلیل برای توضیح رویداد های فیزیکی از آنها استفاده می شود. طبق نظر محققان این مطالعه می تواند گامی رو به جلو در تحقیقات جدید باشد تا این نظریه را تائید کند تا بتوان تعریف مایعات درهم را به مایعات دیگری گسترش  دهد.