بی خوابی می تواند روی افزایش قند خون موثر باشد

بی خوابی می تواند روی افزایش قند خون موثر باشد

محققان معتقدند میان بی خوابی و قند خون بالا یک رابطه علت و معلولی وجود دارد. در حالت کلی خواب بد می‌تواند فرد را دچار چاقی، بیماری های قلبی و یا افسردگی کند. اما هنوز رابطه مستقیمی بین بی خوابی و قند خون بالا اثبات نشده است. به همین دلیل محققان به دنبال زمینه ساز اصلی دیابت هستند.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، مطالعات گذشته نشان می‌دهد بی خوابی در افزایش خطر ابتلا به دیابت نوع ۲ موثر است. به گفته فی رایلی محقق دیابت از انگلستان هنوز مشخص نشده که کدام یک از آنها می تواند زمینه ساز دیگری باشد.

بررسی های جدید یک روش تحلیلی موثر برای تعیین رابطه میان بی خوابی و قند خون است. این مطالعه که در مجله Diabetes Care چاپ شده است تلاش محققان برای بررسی تاثیر قند خون بر پنج معیار مختلف خواب را نشان می دهد. این معیارها عبارتند از بی خوابی، میزان خواب و خواب آلودگی در روز، زمان خواب، دفعات ترک کردن و زمانبندی خواب.

در این بررسی حدود ۳۰۰ هزار داوطلب بزرگسال مورد آزمایش قرار گرفتند. محققان در این مطالعه متوجه شدند ارتباط مستقیمی بین سطح بالای قند خون و ویژگیهای خواب فردی وجود دارد. به طوری که افراد دارای بی خوابی های مکرر سطح قند خون بالایی نیز داشتند.

جیمز لیو نویسنده ارشد این پژوهش می‌گوید: از طریق یافته های جدید می توان نتیجه گرفت با درمان بی خوابی تاثیر قابل توجهی بر درمان قند خون و دیابت نیز خواهیم داشت. درمان موثر بی خوابی به کاهش گلوکز اضافی در بدن می‌انجامد. به طوری که وزن برد تا ۱۴ کیلوگرم کاهش خواهد یافت. محققان تلاش دارند تا در آینده از طریق کارآزمایی بالینی تاثیر مستقیم و صریح بی خوابی و درمان آن را بر دیابت مشخص کنند.