به گفته محققان زمان مرگ حیوانات در نتیجه تجمع جهش ها در DNA است

به گفته محققان زمان مرگ حیوانات در نتیجه تجمع جهش ها در DNA است

محققان در مطالعه اخیر خود در مورد زمان مرگ حیوانات به نتایج جالب توجهی دست یافتند. در این مطالعه مشخص شد تجمع جهش ها در DNA و رسیدن آن به تعدادی خاص زمان مرگ حیوانات را مشخص میکند.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، سلول های جانوران شامل ساعت های جهشی است که طی آن میزان سرعت جهش دی ان ای ها مشخص میشود. در مطالعه اخیر نیز پژوهشگران ثابت کردند در صورت رسیدن به تعداد خاصی از جهش ها در برخی گونه‌های حیوانی زمان مرگ این حیوانات فرا می رسد. در انسانها نیز این ساعت های جهشی وجود دارند. اما میزان و سرعت جهش آنها کند تر از دیگر پستانداران با عمر کوتاه است. به گفته این محققان رسیدن به آستانه تعداد جهش در انسانها در سنین بالاتری در مقایسه با دیگر پستانداران مانند موش ها اتفاق می افتد. بدین ترتیب یکی از معما های قدیمی زیست شناسی پاسخ داده خواهد شد.

این معما به نام پارادوکس پیتو توصیف یک پدیده گیج کننده است که از دهه ۱۹۷۰ برای آن توضیح پیدا نشده است. در آن زمان دانشمندان ثابت کردند جهش هایی در DNA سلول های حیوانی جمع شده و سپس امکان سرطانی شدن سلول‌ها افزایش می یابد. البته این تئوری در مورد حیواناتی که طول عمر بیشتری داشته و یا بزرگتر هستند بیشتر خواهد بود. اما تحقیقات نشان می‌دهد که نرخ سرطان در حیوانات بزرگ با عمر طولانی با موجودات کوچک یکسان است و به همین دلیل این تئوری به پارادوکس پیتو معروف شد.

اما در مطالعه اخیر دانشمندان برای حل این معما یک توضیح احتمالی ارائه کرده اند. به گفته آنها میزان جهش‌های ژنتیکی جمع شده در پستانداران دارای عمر طولانی و عمر کوتاه یکسان است. اما سرعت آن در حیوانات دارای عمر طولانی بسیار کمتر است. نتایج این مطالعه نشان می دهد طول عمر بیشتر باعث جهش های بیشتر نخواهد شد که این مورد یکی از بخش های تاریک تئوری پارادوکس پیتو را حل می کند. به گفته الکس کاگان از موسسه ولکام سنگر انگلستان حیوانات در اثر تجمع جهش در سلول های آن ها پیر خواهند شد. اما چگونگی این جهش ها و تاثیر آن در روند پیری هنوز مشخص نشده است.