بسیاری از سیارات فراخورشیدی کشف شده دارای منابع آب هستند

بسیاری از سیارات فراخورشیدی کشف شده دارای منابع آب هستند

محققان احتمال می دهند تعداد سیارات فراخورشیدی دارای آب بسیار بیشتر از تصورات ما باشد.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، مطالعه دانشمندان نشان می دهد تعداد سیارات حاوی آب بیشتر از تصورات ما است. حتی برخی از آنها از نیمی آب و نیمی سنگ تشکیل شده اند. در این مطالعه محققان دانشگاه شیکاگو گروهی از سیارات فراخورشیدی به دور ستاره های Mرا بررسی کردند. برای مطالعه نیز تعدادی از این ستاره های رایج در کهکشان راه شیری با دو روش متفاوت مورد مطالعه قرار گرفت.

پس از بررسی ۴۳ سیاره فراخورشیدی متوجه شدند چگالی برخی از آنها بسیار کم است. این موضوع نشان می دهند این تعداد از سیاره ها تنها از سنگ تشکیل نشده اند و نیمی از سنگ و نیمی از آب هستند. جیکوب بین از محققان اصلی این مطالعه در مورد آن می گوید: با دیدن نتایج بسیار شگفت زده شدم زیرا تاکنون تصور میشد این سیارات خشک و سنگی باشند. البته با توجه به اینکه این سیارات در نزدیکی ستاره خود قرار دارد آب مایع روی سطح خود ندارند و احتمالا در زیر سطح خود دارای آب هستند.

یکی از مهمترین علائم وجود حیات در سیارات فراخورشیدی وجود آب در آن سیاره است که می تواند آن را قابل سکونت کند. طوریکه کشف چنین سیاره ای گام موثری در جستجوی حیات محسوب می شود.