بزرگترین علف دریایی با طول ۱۸۰ کیلومتر در دریا کشف شد

بزرگترین علف دریایی با طول ۱۸۰ کیلومتر در دریا کشف شد

محققان یک علف دریایی به طول ۱۸۰ کیلومتر در آب های استرالیا کشف کرده‌اند که می تواند به عنوان بزرگترین گیاه در جهان در زیر دریا شناخته شود.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، بزرگترین گیاه جهان نوعی علف دریایی است که حدود ۲۰۰ کیلومتر مربع وسعت دارد. محققان این گیاه را در علفزار های سواحل غربی استرالیا کشف کردند که حدود ۱۸۰ کیلومتر طول دارد. کل پوشش گیاهی کشف شده مربوط به تنها یک نهال بذری رشد یافته است که توانسته با تکثیر خود لقب بزرگترین گیاه جهان را به خود اختصاص دهد. علف های دریایی نوعی از گیاهان گلدار آبزی محسوب می شوند که در خانواده قاشق‌واش‌سانان طبقه‌بندی شده و محل رویش آنها نیز در محیط های کاملا شور زیر آب دریا است.

جوانه این گیاه به نام اسپوروفیت یا هاگ‌رُست است که از نهال بذری ایجاد و جوانه زدن بذر نهال آن شروع به رشد می کند. این محققان زمانی که قصد داشتند در مراتع علف های دریایی در خلیج کوسه تنوع ژنتیکی علف های دریایی را بررسی کنند این گیاه را شناسایی کردند.

جین اجلو از محققان اصلی این مطالعه می گوید: در حال بررسی چندین محیط مختلف از مراتع علف های دریایی و نشانگرهای ژنتیکی بودیم که نتیجه آن باعث غافلگیری ما شد. زیرا در خلیج کوسه تنها از یک گیاه بیش از ۱۸۰ کیلومتر گسترش پیدا کرده بود. به طوری که می‌توان از آن به عنوان بزرگترین گیاه شناخته شده روی زمین نام برد. این پوشش علفی تنها از یک نهال بذر ایجاد شده بود.

در حالت کلی علفهای دریایی می تواند از نظر مساحت به شدت افزایش پیدا کنند. پیش از این نیز یک درخت صنوبر در یوتا در آمریکا با ریشه 0.4 کیلومتر مربع رکورددار بزرگترین گیاه بود. در حالی که گیاه کشف شده کنونی نسبت به آن درخت ۴۰۰ برابر گسترده تر است.