برای اولین بار قدیمی ترین ماده تاریک جهان رصد شد

برای اولین بار قدیمی ترین ماده تاریک جهان رصد شد

محققان برای اولین بار توانستند قدیمی ترین ماده تاریک جهان مربوط به یک کهکشان با قدمت ۱۲ میلیارد سال قبل را رصد کنند.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، قدیمی ترین ماده تاریک جهان که به یک کهکشان ۱۲میلیارد ساله تعلق دارد توسط گروهی از محققان ژاپنی و آمریکایی با موفقیت رصد شد. در حالت کلی تصاویری که از تلسکوپ ها به عنوان داده به دست ما می رسد مربوط به گذشته هستند. با توجه به سرعت محدود نور آنچه که در مورد یک ستاره رصد می‌شود رویدادی است که ممکن است به میلیونها سال قبل تعلق داشته باشد.

با توجه به سرعت حرکت نور و همچنین نوری که از یک جرم آسمانی دور از زمین ساطع میشود میتوان یک ستاره را رصد کرد. اما اندازه گیری ماده تاریک به همین راحتی نخواهد بود. زیرا آنها هیچ نوری از خود ساطع نمی کنند. به همین دلیل محققان با کمک نظریه نسبیت انیشتین تحریف نور کهکشان های دور را برای اندازه گیری میزان ماده تاریک کهکشان مورد استفاده قرار می دهند.

در صورت افزایش خمش نور مقدار ماده تاریک کهکشان نیز بیشتر خواهد بود. در حالت کلی سیاهچاله ها به عنوان اجرام پر جرم آسمانی باعث انحراف نور سایر کهکشان ها و ستاره ها خواهند شد و این روش برای رصد این اجرام مورد استفاده قرار می گیرد. اما در کهکشان های دور نور ساطع شده بسیار ضعیف است به همین دلیل از سیگنال های نوری چندین کهکشان استفاده خواهد شد.

در رصد اخیر نیز دانشمندان از داده های نور مرئی برای شناسایی کهکشانی متعلق به ۱۲ میلیارد سال پیش استفاده کردند. برای غلبه بر کمبود نور کهکشان نیز از تابش زمینه کیهانی مه بانگ استفاده شد. با کمک داده های مربوط به ماهواره آژانس فضایی اروپا امکان اندازه گیری همگرایی امواج مایکروویو توسط این کهکشان ها به وجود آمد.