برای اولین بار عقب گرد مغناطیسی در تاج خورشید مشاهده شد

برای اولین بار عقب گرد مغناطیسی در تاج خورشید مشاهده شد

محققان برای اولین بار توانستند با کمک مدارگرد آژانس فضایی اروپا وجود عقب گرد مغناطیسی در تاج خورشید را اثبات کنند.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، برای اولین بار امکان مشاهده مستقیم یک عقب گرد مغناطیسی در تاج خورشید بوسیله مدارگرد خورشیدی سازمان فضایی اروپا فراهم شد. پیش از این طبق یک فرضیه این پدیده عجیب باعث پرتاب سریع طوفان های خورشیدی  می شود.

این مدارگرد خورشیدی برای اولین بار توانست عقب گرد مغناطیسی را شناسایی کند که به نظر می رسد شکلی شبیه به حرف s دارد. تاکنون این پدیده به شکل مستقیم دیده نشده بود و رصدهای جدید توانست آن را به طور کامل نشان دهد. پیش از این نیز این پدیده توسط فضاپیماهایی مانند پارکر ناسا این پدیده را شناسایی کرده بودند اما موفق به ثبت تصویری از آن نشدند. اما مدارگرد خورشیدی توانست در تاریخ ۲۵ مارس تصویر یک تاج خورشیدی غیرمعمول دارای پیچ خوردگی را ثبت کند.

این تصویر توسط دوربین Metis با نورمرئی ثبت شد. بررسی بیشتر تصویر نشان میدهد این عقب گرد در بالای یک لکه خورشیدی قرار دارد و سرعت پلاسما در نزدیکی آن بسیار پایین است. فرضیه عقب گرد مغناطیسی که توسط پروفسور گری زنک مطرح شد مربوط به خطوط میدان مغناطیسی باز و بسته در اطراف خورشید است. خطوط بسته حلقه های مغناطیسی بلند شده از اتمسفر خورشید است که دوباره به سطح خورشید باز میگردد.

خطوط باز نیز از خورشید خارج می شوند و به میدان مغناطیسی میان سیاره ای منظومه شمسی متصل می شوند. در این بخش حرکت آزادانه پلاسما انجام می شود و طوفان های سریع نیز در این قسمت شکل می‌گیرد. طبق مطالعه اخیر عقب گردها در میان ناحیه ای که خطوط باز و بسته با یکدیگر ارتباط دارند ایجاد می شوند.