برای اولین بار دانشمندان موفق به ترسیم نقشه کامل ژنوم انسان شدند

برای اولین بار دانشمندان موفق به ترسیم نقشه کامل ژنوم انسان شدند

حدود ۲۰ سال است که دانشمندان به دنبال رمزگشایی ژنوم انسان یا همان شناسایی هتروکروماتین بودند که در ساختار ژنتیکی بدن قرار داشته است.

به گزارش سرویس اخبار فناوری تکنا، پیش از این دانشمندان در سال ۲۰۰۳ یک نقشه کامل ژنتیکی تهیه کرده بودند اما در آن زمان نیز این دانشمندان می دانستند که کدهای به دست آمده این طرح کامل نیستند. دلیل عدم تکامل کدهای ژنتیکی نیز محدودیت های موجود در آن زمان بود. دانشمندان تنها تکه هایی از این پروتئین درون سلولها را بررسی کردند. به طور کلی می‌توان گفت نقشه ژنوم انسانی سال ۲۰۰۳ تنها ۹۲ درصد کامل بوده است.

هتروکروماتین در ساختار ژنتیکی بدن انسان به عنوان ماده ای ناشناخته ای قرار دارد که در آن DNA انسان به طور مداوم تکرار می شود و به صورت فشرده در کنار یکدیگر قرار دارند. خوانش این ماده در سال ۲۰۰۳ تقریباً ناممکن شده بود .اما پیشرفت هایی که در سال های اخیر ایجاد شد این امکان را برای دانشمندان فراهم آورد تا بتوانند در توالی یابی ژنتیکی به طور کامل رمزگشایی هایی را انجام دهند.

ایوان ایچلر، به عنوان نویسنده این مطالعه در مجله Science از دانشکده پزشکی دانشگاه واشنگتن می گوید: این یافته ها می تواند از جنبه‌های مختلف زیست شناسی درک جدیدی را به ما ارائه کند. علاوه بر آن با کمک این نقشه می توان تغییرات ذاتی ژن ها و سیر تکاملی آنها را نیز به ما نشان دهد.

این نقشه کمک خواهد کرد تا بتوانیم تغییرات دی ان ای و اثرات آن را در سلامت انسان مطالعه کنیم. ایچلر در مورد ادامه تحقیقات در آینده گفته است: پس از تهیه این نقشه مرجع کامل و درک بیماری های ژنتیکی در آینده اکتشافات عمیقی نیز در مورد آنها انجام خواهد شد. هدف بعدی نیز توالی یابی ژنوم کروموزوم هایی است که با ژنهای هردو والدین مخلوط شده اند.