اولین گلخانه فضایی تا سال ۲۰۲۳ به فضا پرتاب می شود

اولین گلخانه فضایی تا سال ۲۰۲۳ به فضا پرتاب می شود

شرکت صنایع هوافضای Redwire قصد دارد اولین گلخانه فضایی را تا سال ۲۰۲۳ به فضا پرتاب کند. هزینه ساخت گلخانه توسط جایزه‌ای از آزمایشگاه ملی ایستگاه فضایی بین المللی پرداخت می‌شود و در صورت موفقیت به عنوان اولین گلخانه تجاری ISS رشد شناخته خواهد شد.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، شرکت Redwire قصد دارد در این ماموریت از فناوری رشد گیاه خود استفاده کند. این فناوری شامل دستگاههای سیستم تحویل غیر فعال و مواد مغذی مدار خواهد بود.

در این سیستم یک شرکت دیگر به نام تاپرویر (Tupperware) نیز همکاری می کند که هم اکنون در ایستگاه فضایی بین المللی حضور دارد. هدف از این پروژه نیز ایجاد بینش های جدید درباره علم کشاورزی روی زمین و ماموریت های اکتشافی آینده در فضا خواهد بود. دیوید رید، مدیر پروژه گلخانه فضایی در مصاحبه ای اعلام کرد رشد محصولات در فضا می‌تواند برای ماموریت های اکتشافات فضایی در آینده بسیار مهم باشد. زیرا گیاهان علاوه بر غذا وظیفه فراهم کردن اکسیژن و آب اصلاح شده را نیز برعهده دارند. با کمک قابلیت های تجاری توسعه یافته می توان تولید محصول در فضا را به صورت عملیاتی افزایش داد. به طوری که برای ماموریت های آینده نظیر آرتمیس و یا فراتر از آن بسیار مهم خواهد بود.

شرکت Redwire از سال ۲۰۱۸ تاکنون در برنامه زیستگاه گیاهی پیشرفته ناسا و تحقیقات گیاهی آن حضور داشته است. اولین مشتری این گلخانه فضایی نیز احتمالا شرکت Dewey Scientific خواهد بود که تمرکز آن روی علم شاهدانه است. این تیم قصد دارد تحقیقاتی را در زمینه زیست پزشکی و سوخت های زیستی با کمک رشد کنف صنعتی در فضا طی یک مطالعه ۶۰ روزه انجام دهد.