اولین شبیه سازی از جهان در 11 میلیارد سال قبل ایجاد شد

اولین شبیه سازی از جهان در 11 میلیارد سال قبل ایجاد شد

اولین شبیه سازی از جهان متعلق به ۱۱ میلیارد سال قبل توسط محققان ایجاد شده است که همانند یک عکس سیاه و سفید قدیمی مربوط به اجدادمان می ماند.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، دانشمندان از چرخه زندگی برخی از دورترین کهکشان ها شبیه سازی اولیه را ایجاد کردند. آنها با کار بر روی شبیه سازی های کیهان شناسی تلاش دارند تا نواحی نزدیک کیهان را مجدداً بازآفرینی و مورد مطالعه قرار دهند.

شبیه سازی های جدید می‌تواند به عنوان اولین نمونه از بازتولید ساختار های قابل مشاهده در جهان و یا درک نحوه تعامل آنها به کار رود. شبیه سازی ایجاد شده به ساختارهای دوردست مانند پیش خوشه های کهکشانی عظیم یا همان اجداد باستانی خوشه های کهکشانی کنونی تعلق دارد. دلیل اصلی ایجاد چنین شبیه سازی هایی مطالعه مدل استاندارد کیهان شناسی است. محققان با دریافت شباهتی از ۳ پیش خوشه کهکشانی تئوریزه شده ساختار های دیگری را شناسایی کردند.

به گفته این دانشمندان بزرگ ترین چالش در نظر گرفتن مقیاس عظیمی خوشه های کهکشانی باستانی بوده است. به گفته متین عطا از محققان این تحقیق مقیاس این خوشه ها در تعیین سرنوشت ساختارها بسیار مهم است. زیرا در صورت عدم در نظر گرفتن محیط پاسخ های متفاوتی نیز دریافت خواهد شد. آنها برای شبیه سازی، یک محیط با مقیاس بزرگ را در نظر گرفتند. بدین ترتیب یک شبیه سازی کامل ایجاد شد که در پیش بینی ها پایدارتر خواهد بود.