امواج گرمایی بی سابقه قطب جنوب و شمال را درنوردید

امواج گرمایی بی سابقه قطب جنوب و شمال را درنوردید

به نظر می رسد در روزهای گذشته مناطق قطب جنوب و شمال با امواج گرمایی بی سابقه ای روبرو بوده است. به طوری که این امواج حدود ۴۷ و ۳۰ درجه بیشتر از دمای امواج عادی اندازه گیری شده است.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، با وجود قرارگیری نیمکره شمالی در بازه زمانی کنونی و همچنین جنوبگان در وضعیت اعتدال پاییزی شنیدن هجوم امواج گرمایی کمی عجیب به نظر می رسد. هنوز مشخص نیست این دو موج گرمایی ارتباطی با یکدیگر دارند یا خیر اما دلیل به وجود آمدن آن می تواند حاصل یک پدیده تصادفی باشد.

هنوز دانشمندان بررسی های خود را در رابطه با علل ایجاد این امواج گرمایی و ارتباط آن با تغییرات اقلیمی کامل نکردند. اما به نظر می رسد این تغییرات باعث پرتکرارترین و شدیدتر شدن امواج گرمایی قطبی شده است.

درجنوبگان این سامانه گرمایی از شمال شرقی استرالیا ایجاد و در اثر فشار شدید مقادیر زیادی از هوای گرم و مرطوب اعماق جنوبگان هدایت شد. از طرفی پوشش ابر برفراز جنوبگان باعث به دام انداختن پدیده کم فشار بسیار قدرتمند شد که باعث تشدید شرایط بد شده است.

ادامه این روند باعث شد دمای هوا در ایستگاه کیسی متعلق به استرالیا در هفته گذشته طی دو روز از منفی ۱.۹ درجه سانتیگراد به ۵.۶ درجه سانتی گراد همانند میانه تابستان برسد. در دو سال اخیر این دومین بار است که دمای این ایستگاه توسط موج گرمایی افزایش داشته است.

الگوهای هوایی ایجاد شده در شمالگان نیز همانند مناطق جنوب بود. ایجاد سامانه کم فشار شرقی در ایالات متحده باعث ایجاد یک رودخانه جوی در مکان برخورد با سامانه پرفشار شد. به همین دلیل هوای گرم به مدار شمالگان منتقل شد. بیشترین دمای ثبت شده مربوط به این منطقه 3.9 درجه در سولبارد نروژ بوده است.