الگوریتم هوش مصنوعی می‌تواند جنسیت نوزاد را پیش بینی کند

الگوریتم هوش مصنوعی می‌تواند جنسیت نوزاد را پیش بینی کند

پژوهشگران با کمک الگوریتم هوش مصنوعی امکان پیش بینی جنسیت نوزادان را فراهم کرده اند.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، محققان آمریکایی برای تشخیص جنسیت نوزاد بر اساس خلق و خوی آنها نوعی الگوریتم هوش مصنوعی ابداع کردند. کلیه نوزادان پس از تولد امکان تشخیص بین پسر یا دختر بودن از طریق ویژگی های خلقی را ندارند و این تغییرات از حدود یک سالگی آغاز خواهند شد.

پژوهش جدید دانشگاه ایالتی واشنگتن نشان می‌دهد می‌توان از یادگیری ماشینی برای تجزیه و تحلیل مربوط به خلق و خو در نوزادان استفاده کرد و سپس آن ها را بر اساس جنسیت طبقه بندی کرد. به گفته این محققان پس از چهل و هشت هفتگی امکان طبقه بندی آنها بر اساس الگوریتم بهبود خواهد یافت که به نظر می رسد تفاوت های جنسیتی نوزادان از این دوران آغاز می شود.

ماریا گارتشتاین، از دانشگاه ایالتی واشنگتن و محقق ارشد می گوید: در این روش خلق و خوی نوزادان بر اساس جنسیت و از یک سالگی به بعد متمایز خواهد شد. در پژوهش های قبلی تنها تفاوت خلق و خوی بر اساس جنسیت و سن بررسی شده و هرگز هر دو متغیر به طور همزمان بررسی نشده بودند. به گفته گارتشتاین در ابتدا باید داده های کافی در مورد رفتار نوزادان جمع آوری کرد تا بتوان داده هایی از نظر آماری قابل اعتماد و برای بخش وسیعی از جمعیت در اختیار داشت.

در این تحقیق پژوهشگران نشان دادند که مهمترین ویژگی در تشخیص پسران و دختران ترس است. به طوری که نوزادان بزرگتر از ۴۸ هفته پس از از توانایی بهبودی سریع در واکنش پذیری در موقعیت های استرس زا تمایل بیشتر به تعامل با افراد و اشیا خواهند داشت. در این الگوریتم نیز نوزادان بر اساس جنسیت یا ویژگی های خلقی دیگر نظیر نوازش گری واکنش‌پذیری صوتی، لبخند زدن و خنده طبقه بندی شدند. با استفاده از این پژوهش مشخص شد که از حدود یک سالگی اثرات اجتماعی شدن در نوزادان آغاز می‌شود که با یافته های پیشین نیز مطابقت دارد.