اقیانوس منجمد شمالی تا سال ۲۰۳۵ یخ های خود را از دست میدهد

اقیانوس منجمد شمالی تا سال ۲۰۳۵ یخ های خود را از دست میدهد

دانشمندان معتقدند با توجه به تغییرات آب و هوایی کنونی تا تابستان ۲۰۳۵ کلیه یخ های اقیانوس های منجمد شمالی از بین می روند.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، داده‌های دو ماهواره ناسا به نام‌های IceSat-2 و CryoSat-2 نشان می دهد حدود دو سوم یخ های حجیم و زمستانی اقیانوس منجمد شمالی در دو دهه اخیر از بین رفته است. از طرفی یخ های چندساله و پایدار جای خود را به یخ های فصلی نازک دادند که هر تابستان ذوب می شوند و بار دیگر در زمستان ایجاد می شوند.

مطالعه اخیر نشان می دهد در سه سال اخیر ضخامت یخ های این منطقه حدود ۴۵ سانتیمتر کاهش یافته است. به گفته صحرا کاچینی از آزمایشگاه پیش‌رانش جت ناسا این میزان کاهش در سه سال بسیار دور از انتظار بوده است. داده‌های رادار ماهواره‌ای و لیدار توانست مقدار دقیق ضخامت یخ و عمق برف را اندازه گیری کند. تغییرات جوی تاثیر خود را از تغییر یخ های چند سال به یخ های فصلی در قطب ایجاد کرده است. حتی بخش شمالی کره زمین نیز نسبت به سایر مناطق بیشتر دچار فشار سنگین گرمایش جهانی شده است. به طوری که هم اکنون این منطقه در وضعیتی کاملا متفاوت نسبت به گذشته قرار دارد.