افزایش سن می تواند باعث سخت تر خوابیدن شود

افزایش سن می تواند باعث سخت تر خوابیدن شود

محققان معتقدند با افزایش سن برخی سلول های مغزی که وظیفه تنظیم خواب را برعهده دارند فعالیت بیش از حدی از خود نشان می دهند. این نورونهای بیش از حد فعال باعث سخت تر خوابیدن میشوند.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، مطالعاتی اخیراً روی موش ها صورت گرفته که نشان می دهد افزایش سن باعث برهم خوردن تنظیمات خواب و سخت تر خوابیدن خواهد شد. به طوری که افراد مسن هم اکنون با مشکل اساسی کم خوابی مواجه هستند. لوئیس دی لسیا از دانشگاه استنفورد در این مطالعه می‌گوید: نیمی از افراد بالای ۶۵ سال کیفیت خواب خوبی ندارند و از این بابت ناراضی هستند.

افراد دارای اختلالات عصبی مانند آلزایمر و پارکینسون نیز چنین مشکلی را دارند. این محقق با کمک همکاران خود تحقیقاتی روی نورون های بخش هیپوتالاموس مغز موش ها انجام داد. در این تجزیه و تحلیل مشخص شد این بخش از مغز پروتئینی به نام هیپوکرتین تولید می کند. از طرفی نورونها نیز وظیفه تنظیم خواب و بیداری را برعهده دارند که در انسان و موش نیز مشترک است. این نورون ها با افزایش سن کاهش یافته و رو به زوال می‌روند. با وجود تفاوت در عادات خواب این مسئله در بین انسان و مشترک است. بررسی نورون ها در موش های پیر و جوان نشان داد نورون های باقی مانده در سن بالاتر دچار بیش فعالی می شوند. پس از مصرف دارو نیز فعالیت نورون ها کاهش یافته به طوری که کیفیت خواب موش ها نیز بهبود یافته بود.

در گام بعدی این مطالعه قرار است مدار های عصبی در مغز بررسی شوند. این مدارها در القای احساس خواب نقش دارند. مطالعه روی نورون های تنظیمی تنها بخشی از مسئله مشکل تنظیم خواب در سن بالا محسوب می شود.