اعتراض بومی های آمریکا به فعالیتهای اسپیس ایکس و بسته شدن ساحل

اعتراض بومی های آمریکا به فعالیتهای اسپیس ایکس و بسته شدن ساحل

به نظر می رسد فعالیتهای مرتبط با اسپیس ایکس و همچنین پروژه های استارشیپ باعث نارضایتی بومی های آمریکا و سازمان های محیط زیستی شده است. چند سازمان محیط زیستی از جمله سیرا کلاب شکایتی را در اعتراض به بسته شدن ساحل بوکاچیکا علیه مقامات تگزاس ثبت کردند. این ساحل به دلیل فعالیت‌های استارشیپ اسپیس ایکس بسته شده بود.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، شکایت ثبت شده علیه محدودیت های دسترسی به ساحل جنوبی تگزاس است که در اثر فعالیت های اسپیس ایکس ایجاد شده است. سازمان محیط زیستی سیراکلاب، قبیله کاریزو در تگزاس و یک سازمان محیط زیستی دیگر شکایت خود را علیه اداره کل اراضی تگزاس، رئیس این اراضی و کامرون کانتی ثبت کردند. قرار است در تاریخ ۱۱ خرداد پرونده این شکایت توسط قاضی بررسی شود.

ساحل بوکاچیکا در کنار تاسیسات شرکت اسپیس ایکس قرار گرفته و محلی برای ساخت نمونه های اولیه موشک استارشیپ و سوپرهوی محسوب می شود. طبق اعلام سیرا کلاب محدود کردن دسترسی به ساحل نوعی نقض قانون اساسی تگزاس محسوب می شود. البته در بیانیه این سازمان نامی از اسپیس ایکس برده نشده است. با توجه به اینکه منطقه مورد نظر در نزدیکی تاسیسات استاربیس شرکت اسپیس ایکس قرار دارد. این منطقه برای پرتاب موشک سوپرهوی هوی نیز برنامه ریزی شده است.

قوانین مربوط به سواحل باز تگزاس در سال ۲۰۱۳ توسط قانونگذاران تگزاس اصلاح شد و طی آن امکان محدود کردن فضای آن برای عملیات های فضایی پدید آمد. به گفته سیراکلاب این تغییر قانون در سال ۲۰۱۳ با قانون اساسی ایالتی مبنی بر حق دسترسی آزاد به سواحل عمومی تضاد دارد. به همین دلیل گروه مورد نظر طی شکایتی از دادگاه می خواهد تا اصلاحیه سال ۲۰۱۳ را باطل کند.