استفاده از پنل های خورشیدی برای پرورش اسفناج و دیگر محصولات کشاورزی

استفاده از پنل های خورشیدی برای پرورش اسفناج و دیگر محصولات کشاورزی

پژوهش جدیدی در رابطه با جذب بخار آب از هوا توسط پنل های خورشیدی و پرورش اسفناج در عربستان انجام شد که نشان می‌دهد با روش ارزان قیمتی می توان محصولات کشاورزی را در صحرا تولید کرد.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، اخیراً پژوهشی در عربستان‌سعودی انجام شده است که نشان می دهد پنلهای خورشیدی پوشیده شده با هیدروژل می تواند مکان مناسبی برای پرورش محصولات کشاورزی باشد. این پنل ها با قرارگیری روی یک باکس فلزی بزرگ می توانند بخار آب هوا را به آب تبدیل کرده و از آن برای پرورش گیاهان استفاده کنند.

در آزمایش انجام گرفته توسط این روش محققان طی دو هفته در آب و هوای گرم تابستان موفق به برداشت اسفناج شد. این فناوری می‌تواند به عنوان یک استراتژی جدید حافظ محیط زیست و همچنین روشی ارزان قیمت برای تامین آب و غذا باشد.

تولید هیدروژل به ازای هر کیلوگرم بسیار ارزان و تنها یک دلار تمام می شود. اما هزینه کل ساخت و به کارگیری این روش بسیار بالا خواهد بود. البته در نهایت می‌تواند به رشد محصولات کشاورزی و همچنین جذب آب تبخیر شده از هوا به عنوان یک منبع آب مایع کمک کند.

پنگ ونگ، پروفسور محیط زیست از دانشگاه علم و فناوری در عربستان سعودی استفاده از این نوع انرژی پاک تهیه آب از هوا خواهد بود. به طوری که بسیاری از مزارع دور افتاده در مناطقی مانند صحرا ها امکان استفاده از این راه حل را برای تولید محصولات کشاورزی خواهند داشت.