استفاده از نور ماه برای تنظیم ماهواره های رصد زمین

استفاده از نور ماه برای تنظیم ماهواره های رصد زمین

ناسا قصد دارد با اندازه گیری نور منعکس شده از ماه از آن به عنوان یک منبع ثابت برای افزایش دقت ماهواره ها استفاده کند.

به گزارش سرویس اخبار نجوم تکنا، ناسا با هدف استفاده از نور منعکس شده از ماه به عنوان منبع ثابتی از نور هواپیمای ER-2 را طی ماموریتی به نام air-LUSI به کار گرفت. در صورت لزوم می توان برای بهبود دقت و ثبات اندازه گیری ها توسط ماهواره های رصد زمین از این نور استفاده کرد.

کوین تورپی از دانشگاه مریلند و پژوهشگر ارشد این پروژه ناسا می گوید: با توجه به پایدار بودن ماه و عدم تاثیرپذیری آن از عوامل روی زمین مانند آب و هوا می تواند به عنوان یک منبع بسیار خوب نور باشد. به طوری که می توان از آن به عنوان یک معیار مستقل برای تنظیم دستگاه ها استفاده کرد.

پروازهای air-LUSI پروژه اعتبارسنجی ماهواره ای ناسا نیز محسوب می شود که نتایج آن داده هایی را برای ماهواره های در حال گردش فراهم خواهد کرد. در حال حاضر ناسا با بیش از ۲۰ ماهواره رصد زمین می تواند دیدگاه جهانی از سیستم به هم پیوسته زمین فراهم کند. این ماهواره ها امواج نور منعکس شده یا پراکنده شده از سطح، آب و جو زمین را نیز اندازه گیری می کنند.

نور اندازه گیری شده شامل نور مرئی، طول موج های نا مرئی فرابنفش و مادون قرمز است. برای بهره وری بیشتر از ماهواره‌ها نیاز است تا تمامی آنها با یکدیگر هماهنگ بوده در این میان می‌توان از ماه به عنوان یک دستگاه تنظیم کننده استفاده کرد. به این ترتیب داده های به دست آمده توسط ماهواره های مختلف با هدف تغییرات جهانی در دوره های مختلف زمانی بررسی می شوند. در پروژه air-LUSI قرار است تلسکوپی با اندازه گیری میزان انعکاس نور از سطح ماه میزان انرژی دریافتی ماهواره های رصد زمین از این نور را بررسی کند.