استفاده از نانو اسفنج ها برای تصفیه کارآمد آب

استفاده از نانو اسفنج ها برای تصفیه کارآمد آب

محققان با ترکیب نانواسفنج ها با صفحات گرافین ماده جدیدی تولید کردند که می‌تواند به صورت کارآمد آب را تصفیه کند.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، مهندسان دانشگاه وین نوعی فیلتر کارآمد با ترکیب مادع جدید ایجاد کردند که می‌تواند آلاینده های آلی را از آب حذف کند. در این سیستم از نانو اسفنج های فوق متخلخل استفاده شد که روی یک صفحه گرافینی قرار می گیرد. این فیلتر جدید دارای یک مولفه کلیدی است که از موادی به نام چارچوب های آلی کووالانسی استفاده کرده است.

این ساختار بسیار متخلخل دارای یک سطح بزرگ خواهد بود که در فضای کوچک قرار می گیرد. به این ترتیب جذب مقادیر زیادی از مولکول ها به صورت موثر وجود دارد. مواد دیگر به عنوان چهارچوب های فلزی آلی برای استفاده در جذب کربن نمک‌زدایی یا استخراج آب آشامیدنی از هوا استفاده میشود.

پژوهشگران این تحقیق از چارچوب های آلی کووالانسی برای حذف رنگ های آلی از آب استفاده کردند. زیرا این مواد در پساب های صنعتی یکی از آلاینده های رایج محسوب می شود و در حال حاضر حذف آنها از آب بسیار دشوار است. به همین دلیل پژوهشگران با بهینه سازی چارچوب های آلی کووالانسی تلاش کردند تا بتوانند به راحتی مولکولهای رنگ آلی را جذب کنند. در این روش منافذی در شکل و اندازه مناسب ایجاد شد. همچنین اط ارسال بار منفی به سطح برای جذب مولکول های رنگ با بار مثبت استفاده شد.

در نهایت یک لایه از چارچوب های آلی کووالانسی به ضخامت دو نانومتر به همراه یک لایه تک اتمی گرافین ساخته شد که می تواند حداکثر ظرفیت ماده را برای جذب مولکولهای رنگ آلی داشته باشد. به گفته این پژوهشگران این روش ارزان قیمت بدون استفاده زیاد از گرافین می تواند با تمیز کردن چارچوب های آلی کووالانسی به صورت مجدد نیز استفاده شود.