استفاده از فناوری های جدید برای مبارزه با خشکسالی در چین

استفاده از فناوری های جدید برای مبارزه با خشکسالی در چین

کشور چین قصد دارد از فناوری های جدید برای رفع خشکسالی بی سابقه در این کشور استفاده کند.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، خشکسالی شدید و بی سابقه در چین باعث شد تا مقامات این کشور به دنبال استفاده از فناوری های جدید برای رفع آن باشند. یکی از آنها استفاده از مواد شیمیایی برای ایجاد بارش مصنوعی و باروری ابرها ست. در این فناوری مقامات چینی از دید نقره استفاده میکنند تا بارندگی مصنوعی ایجاد کنند. با استفاده از موشک و پهپاد این ماده شیمیایی به داخل جو فرستاده میشود. این خشکسالی ایجاد شده در چین علاوه بر ایجاد گرما باعث تبخیر رودخانه ها و کاهش انرژی تولیدی آبی در سدها شده است.

ادل ایگل، از دانشکده فیزیک دانشگاه کالیفرنیا در مورد فناوری باروری ابرها می گوید: دانستن اینکه باروری ابرها تا چه اندازه مار می کند برای دانشمندان دشوار است. اگر ابر بارور شود و باران یا برف ببارد نمی‌دانیم در صورت بارور نشدن چه اتفاقی می افتاد. به گفته ایگل پیش از این مطالعه ای درین زمینه انجام شد و مشخص شد در صورت بارور کردن ابرهای زمستانی در مناطق کوهستانی تا ۲۰ درصد بارش افزایش خواهد داشت.

یدید نقره میتواند در تشکیل بلور یخ یا دانه های برف موثر باشد. این دانه های برف ایجاد شده باید رشد کنند تا در زمان بارندگی راحت ببارند. البته هنوز محققان نمی‌دانند بارورسازی ابرها در تابستان و یا در زمانی که یخ کم است یا اصلا یخ وجود ندارد چگونه است.

به گفته ایگل در ابتدا برای اینکار به ابرها نیاز است. در حالت ایده آل بارورسازی ابرها تا اندازه ای می‌تواند برای کاهش خشکسالی کمی موثر باشد. دیگر اقدام چین برای رفع خشکسالی انحراف آب از جنوب به شمال است که در آن با ساخت کانال ها و تونل ها آب از جنوب به شمال منتقل می شود.