استفاده از سیستم حذف زباله های سلولی بدن برای درمان سرطان

استفاده از سیستم حذف زباله های سلولی بدن برای درمان سرطان

دانشمندان برای مقابله با سرطان درمان جدیدی را در پیش گرفته اند که به آن سیستم تخلیه زباله هایی سلولی بدن می گویند. احتمال می‌رود در آینده نزدیک بتوان با استفاده از این روش دارو های بیشتری را در این زمینه به کار گرفت.

به گزارش سرویس اخبار علمی و پزشکی تکنا، دانشمندان در درمان جدید خود برای سرطان برخی داروها را با استفاده از روش تخلیه زباله های سلولی بدن مورد آزمایش قرار دادند. ۱۵ محقق در مرکز فروافت پروتئین بر روی داروهای جدید در روش کشف شده کار میکنند. یان کالینز رئیس این مرکز در مورد درمان جدید میگوید: در حالت کلی روش داروها برای مقابله با سرطان مسدودسازی عملکرد پروتئین های مضر است. اما در روش جدید تکنیک دیگری به کار گرفته می شود و به طور کلی پروتئین ها نابود خواهند شد.

کالیز میگوید در این روش سول‌های بدن برای حذف این پروتئین های مضر تکامل پیدا می کنند. فرآیند فروافت پروتئینی در سلول ها تنها امکان تشخیص تعداد خاصی از پروتئین های مضر را خواهند داشت. اما اکنون در علم جدید امکان تشخیص تعداد بیشتری از این پروتئین ها وجود دارد. پروتئین‌هایی که میدانیم مضر بوده و در تشکیل تومورها نیز موثر هستند.

به گفته کالینز هم اکنون تلاش های زیادی انجام گرفته تا از روش فرو افت پروتئین برای ساخت داروهای جدید ضد سرطان استفاده شود. امید است در آینده بتوان در ساخت داروی سایر بیماری ها نیز از این تکنیک استفاده کرد.