استخراج کنندگان مجاز رمز ارز همچنان در انتظار ماینینگ قانونی

استخراج کنندگان مجاز رمز ارز همچنان در انتظار ماینینگ قانونی

در حالیکه وعده ماینینگ قانونی به استخراج کنندگان مجاز رمز ارز داده شده بود اما تاکنون این افراد از پایان شهریور تاکنون نتوانستند به کار خود ادامه دهند. محدودیتهای ایجاد شده برای این افراد به علت مشکلات کمبود برق همچنان ادامه دارد و آنها قادر به فعالیت نیستند. رئیس کارگروه استخراج انجمن بلاکچین نیز با اعلام پابرجایی ممنوعیت استخراج از عملکرد دولت جدید در این زمینه انتقاد کرد.

به گزارش سرویس اخبار فناوری تکنا، علی بابک نیا در مورد تصمیم نهادهای مسئول در این زمینه گفت: در اواسط خرداد به دلیل فشارهای ناشی از کمبود برق فعالیت های مربوط به استخراج تا پایان شهریور ممنوع شد. پس از آن نیز سامانه بهین یاب امکان صدور هرگونه جواز تولید و بهره برداری را متوقف کرد. قرار بود این استخراج و ممنوعیت آن تا پایان فصل گرم باشد. اما با وجود اینکه این تصمیم چندان در این رابطه ثمر بخش نبوده است اما انتظار پایان تاریخ ممنوعیت فعالیت برای استخراج کنندگان همچنان ادامه دارد.

از طرفی طی جلسه مشترک وزارتخانه های نفت و نیرو که در آذرماه امسال انجام شد هرگونه صدور مجوز از طریق سامانه بهین یاب تا نیمه اسفند ممنوع اعلام شد. با وجود تصویب قوانین و مقررات در زمینه صنعت استخراج توسط هیئت وزیران و وزارت نیرو همچنان از این قوانین و مصوبات آن تبعیت نمی شود. در دولت قبل تنها در صنعت استخراج قانون گذاری هایی انجام شد. اما دولت سیزدهم قصد دارد برای کل این صنعت قانون گذاری انجام دهد در حالیکه صنعت استخراج و رمز ارز به دنبال اجرایی شدن قوانین قبلی است.