احتمال وقوع یک طوفان ژئومغناطیسی بزرگ با انفجار لکه خورشیدی جدید

احتمال وقوع یک طوفان ژئومغناطیسی بزرگ با انفجار لکه خورشیدی جدید

طبق گفته کارشناسان فضایی لکه خورشیدی بسیار بزرگی شناسایی شده است که در مرحله ترکیدن قرار دارد و ممکن است پس از آن طوفان ژئومغناطیسی بزرگی نیز به وقوع بپیوندد.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، طبق بررسی کارشناسان یک لکه خورشیدی بزرگ به سمت زمین در حال ترکیدن است و طبق نظارت دقیق انجام شده طی ۲۴ ساعت گذشته اندازه آن نیز دو برابر شد. این لکه ها به صورت موقتی روی سطح خورشید ایجاد می شوند و نسبت به سطح آن تیره تر هستند. اندازه آنها معمولا در کوچک ترین حالت ۱۶ کیلومتر است اما می‌تواند تا صدها کیلومتر نیز رشد کند.

این لکه‌ها ممکن است عمر چند روز تا چند ماه داشته باشند و حتی روی سطح خورشید نیز حرکت کند هنوز علت دقیق ایجاد این لکه ها مشخص نشده است. اما به عقیده دانشمندان پدیده لکه خورشیدی از تمرکز شار مغناطیسی ایجاد می شود که طی آن فرایند هم رفت خورشید نیز مهار خواهد شد. همچنین احتمال می‌رود این لک ها علاوه بر سطح خورشید تحت فعالیت های دیگر مانند شراره های خورشیدی نیز ایجاد شود.

طبق گزارش اخیر پایگاه Spaceweather لکه خورشیدی تازه کشف شده رو به زمین بوده و میدان مغناطیسی آن نیز از نوع بتا گاما های ناپایدار است. در صورت انفجار این لکه خورشیدی یک شراره خورشیدی ایجاد می شود که طی آن انرژی مغناطیسی از  لکه آزاد شده و یک انفجار شدید تابشی رخ می دهد. در صورت ایجاد شراره خورشیدی انرژی آزاد شده از آن حدود ۶ در ۱۰ به توان ۲۵ ژول خواهد بود.

طبق گفته مرکز هوا فضای اداره ملی اقیانوسی و جوی آمریکا احتمال وقوع یک شراره خورشیدی از انفجار این لکه ۱۰ درصد خواهد بود. همچنین یک احتمال ۳۰ درصدی نیز وجود دارد که شراره خورشیدی ایجاد شده به طور متوسط یا کم بتواند به خاموشی رادیویی نیز منجر شود.