احتمالا کرم چاله ها پیش از این مشاهده شده بودند

احتمالا کرم چاله ها پیش از این مشاهده شده بودند

محققان می گویند پیش از این کرم چاله ها مشاهده شدند. آنها مدل جدیدی را توسعه دادن که نشان می دهد در گذشته کرم چاله دیده شدند. این پدیده به عنوان یکی از مباحث جذاب فیزیک همانند پلی در بطن فضا-زمان شناخته میشود.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، محققان دانشگاه سوفیا بلغارستان با استفاده از یک مدل سازی ساده مدعی شدند احتمالا در گذشته کرم حاله ها مشاهده شدند. در این مدل گلوی یک کرم چاله به شکل حلقه مغناطیسی مایع ایجاد شد تا حرکت مواد روی کرم چاله ها قبل از بلعیده شدن را پیش بینی کند.

با وجود ادعای محققان، شناسایی لبه داغ کرم چاله ها و تشخیص آن از نور ایجاد شده از قرص در حال چرخش سیاه چاله بسیار دشوار است. حتی در صورتی که توانایی تشخیص بصری کرم چاله وجود نداشته باشد، می توان از راههای دیگر آن را اثبات کرد. کرم چاله ها می توانند در انتهای یک سیاه چاله نیز وجود داشته باشند. در صورتی که بتوان تصویر کرم چاله را از طریق لنز گرانشی مشاهده کنیم، می توان به تفاوت های جزئی آن با سیاه چاله ها پی برد. برای این کار نیاز است تا جسمی بین ما و کرم چاله قرار بگیرد و از طریق خمش نور می توان تفاوت کوچک پدیده ها را مشاهده کرد.

روش دیگر نگاه به کرم چاله از زاویه های متفاوت است. سپس با استفاده از مدل سازی می توان دیگر ویژگی های امواج نوری را مشاهده کرد که براحتی در شناسایی کرم چاله ها کمک می کند.