ابزار جدید گوگل برای شناسایی زبان بدن افراد با کمک امواج راداری

ابزار جدید گوگل برای شناسایی زبان بدن افراد با کمک امواج راداری

بخش محصولات و فناوری های گوگل یا همان (ATAP) در نوآوری جدیدی با هدف تشخیص زبان بدن افراد محصول جدیدی را ارائه کرده است.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، نوآوری جدید گوگل امکان تشخیص حرکات بدن و زبان بدن افراد را با کمک امواج راداری بوجود می آورد. در این فناوری کامپیوتر ها می توانند حرکات اشخاص را شناسایی و از طریق رادار به آن پاسخ دهند. به عنوان مثال در زمانی که کار در پشت میز خود نیز کامپیوتر می تواند تصمیم بگیرد که اعلان دریافت پیام با صدای بلند انجام نشود. یا به طور مثال در زمان بلند شدن کاربر از جلوی تلویزیون نمایش فیلم به صورت خودکار متوقف شود .این فناوری در واقع به گونه ای درک کامپیوتر ها از رفتارهای اجتماعی انسان در آینده خواهد بود.

البته زیر نظر گرفتن حرکات افراد توسط کامپیوتر ممکن است کمی ناخوشایند به نظر برسد. اما با توجه به اینکه این فناوری از هیچ دوربینی استفاده نمی کند می تواند نگرانی افراد را در این مورد کاهش دهد. گوگل در این نوآوری خود به جای دوربین از رادار استفاده کرده است. به نظر می رسد بخش فناوری های پیشرفته گوگل در چند سال گذشته تمرکز خود را روی این موضوع قرار داده است. مهندسان این بخش قصد دارند در مورد واکنش کامپیوترها و تشخیص رفتار و نیازهای کاربران با استفاده از سیستم رادار خدماتی را توسعه دهند.

در این پروژه مهندسان تیمATAP از حسگرهای سولی استفاده خواهند کرد. البته تغییراتی را نیز در آن ایجاد می‌کنند. به عنوان مثال از داده‌های سنسورها به جای کنترل مستقیم، برای تشخیص حرکات افراد و همچنین تصمیم گیری کامپیوتر ها استفاده خواهد شد.