ابداع نوعی میکروسکوپ جدید برای مشاهده درون جمجمه

ابداع نوعی میکروسکوپ جدید برای مشاهده درون جمجمه

محققان کره ای نوعی میکروسکوپ جدید توسعه دادند که امکان مشاهده درون جمجمه را فراهم می کند.

به گزارش‌ سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، میکروسکوپ جدید محققان کره ای اجازه مشاهده و تصویربرداری از مغز را به محققان می دهد. تصویر سازی ساختارهای میکروسکوپی از عمق بافت بیولوژیکی در بررسی نمونه و انحرافات نوری بسیار مهم است. از طرفی پراکندگی چندگانه نمی تواند خطاهای ناشی از بافت را کاهش دهد. در نهایت با حذف امواج چندگانه پراکنده و افزایش نسبت امواج تک  می توان به یک تصویر با وضوح بالا از بافت رسید.

نخستین بار در سال ۲۰۱۹ اولین میکروسکوپ هولوگرافیک با سرعت بالا توسط موسسه علوم پایه کره ساخته شد که می توانست پراکندگی های متعدد را از بین ببرد. آنها با کمک میکروسکوپ جدید توانستند درون شبکه عصبی ماهی زنده را بدون جراحی مشاهده کنند. در مطالعه ای جدید آنها میکروسکوپ قبلی را توسعه دادند تا تجزیه و تحلیل کمی چگونگی تعامل نور و ماده را نیز به آن اضافه کنند. اکنون میکروسکوپ هولوگرافیک سه بعدی جدید دارای قابلیت تفکیک زمانی فوق العاده است که با کمک آن می توان درون بافت ها را در عمقی بیشتر از همیشه مشاهده کرد. این کار در طول موج مرئی و بدون نیاز به درآوردن جمجه و نشانگر فلورسنت انجام می شود.