آلودگی هوا امید به زندگی افراد جهان را تا دو سال کاهش میدهد

آلودگی هوا امید به زندگی افراد جهان را تا دو سال کاهش میدهد

تحقیقات اخیر نشان می دهد آلودگی هوای ایجاد شده در اثر استفاده از سوخت های فسیلی می تواند اثراتی مانند کاهش امید به زندگی در افراد ایجاد کند.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، موسسه سیاست انرژی دانشگاه شیکاگو EPIC گزارش جدیدی را در رابطه با اثرات آلودگی هوا منتشر کرده است که در آن نشان داده شد آلودگی هوا می تواند تا دو سال از امید به زندگی افراد جهان بکاهد. این آلودگی اثراتی بیشتر از سیگار، نوشیدنی های الکلی و یا بیماری ایدز در کاهش امید به زندگی انسانها خواهد داشت.

موسسه  EPICبرای تحقیقات خود از شاخص زندگی کیفیت هوا و داده های ماهواره ای استفاده می کند. این موسسه اعلام کرد حدود ۹۷ درصد از جمعیت جهان در مناطق بسیار آلوده زندگی می کنند. به طوری که آلودگی هوا در آن مناطق از حد توصیه شده سازمان بهداشت جهانی WHO نیز بیشتر است.

در این گزارش به اثرات دود سیگار و الکل یا مواد مخدر نیز اشاره شده است. به طوری که این موارد نیز می‌توانند به ترتیب ۱.۹ سال و ۹ ماه از میزان امید به زندگی انسانها کم کنند. از طرفی آب ناسالم و ویروس HIV نیز هر کدام هفت و چهار ماه باعث کاهش امید به زندگی خواهند شد. اما به آلودگی هوا به عنوان موضوع اصلی بهداشت عمومی توجه زیادی نشده است و بودجه ای برای آن اختصاص نیافته است.

کریستا هاسنکوپف مدیر شاخص زندگی کیفیت هوا می گوید: هم اکنون با توجه به درک بهتر تاثیر آلودگی می توان از دولت ها انتظار داشت تا آن را در اولویت سیاست های فوری خود قرار دهند. در این گزارش اعلام شد ساکنان مناطقی مانند جنوب آسیا به دلیل آلودگی هوا پنج سال از زندگی خود را از دست خواهند داد. همچنین هند حدود ۴۴ درصد از سهم افزایش آلودگی هوای جهان را از سال ۲۰۱۳ تا کنون در اختیار دارد.