آزمایش خون مبتنی بر هوش مصنوعی سرطان کبد را تشخیص می دهد

آزمایش خون مبتنی بر هوش مصنوعی سرطان کبد را تشخیص می دهد

فناوری جدید مربوط به آزمایش خون که مبتنی بر هوش مصنوعی است می تواند سرطان کبد را شناسایی کند. این فناوری پیش از این برای تشخیص سرطان ریه در سال ۲۰۱۸ توسعه یافته بود. در مطالعه ای جدید این فناوری توانست بیش از ۸۰ درصد از سرطان های مربوط به کبد را به درستی شناسایی کند.

به گزارش‌ سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، آزمایش خون مورد نظر با نام ارزیابی بخش های DNA برای رهگیری اولیه می تواند تغییرات ایجاد شده در تجزیه DNA توسط سلول های سرطانی که وارد خون می شوند را شناسایی کند.

در مطالعه اخیر محققان از این روش روی پلاسمای خون بدست آمده از تعداد ۷۲۴ شرکت کننده برای تشخیص سرطان کبد استفاده کردند. این مطالعه نخستین بررسی تجزیه ژنوم محسوب می‌شود که بین گروههای پرخطر و گروههای نژادی و قومی انجام گرفت.

فناوری مورد نظر بر اندازه و مقدار DNA بدون سلول موجود در گردش خون نظارت دارد تا بدین وسیله نحوه بسته بندی DNA در داخل هسته سلول را مورد بررسی قرار دهد. سلول های سالم DNA را بطور منظم درون یک جعبه بسته بندی می کنند و در نواحی مختلف ژنوم و در محفظه های مختلف قرار می دهند. در حالیکه سلول های سرطانی جعبه های بی نظم تهیه می کنند که درون آن موارد مختلف از ژنوم جای دارد. در زمان مرگ این سلول ها نیز قطعات DNA بطور نامظم وارد خون می شود. این فناوری نیز از طریق میلیون ها قطعه از DNAها که بدون سلول هستند می تواند سرطان را شناسایی کند.